Skaitmeninė kova su sistema ir standartais

2016-06-24

Kai prisiriši prie vieno dievo

..., tada nutinka šūdas - tu savo protą uždarai kitoms idėjoms ir naujiems konceptams.

Tampi siauraprotis. Tikėti dievu ir melstis yra apgailėtinas dalykas, nes į maldas niekas neatsako. Niekas nežino ar yra dievas, o juo tikėti yra nesąmonė.

Tiek meldiesi, o sveikata kaip eina po velnių, taip eina. Atrodo visi protingi žmonės - netiki jokiomis sapalionėmis, tačiau kai daug žmonių pradeda kalbėti apie tą patį, bet kokia sapalionė gali virsti pakankamai plačiai žinoma tiesa.

Aš dievu netikiu ir netikėsiu, aišku, kažkas sukūrė sistemą, tačiau kodėl tada gyvūnai nesimeldžia dievams? Nejaugi jie tokie kvaili, kad nesuprastų, jog dievas egzistuoja?

Reikalas tas, kad žmogus sukūrė visus esamus dievo konceptus ir maldos žmonių parašytos - nėra nieko ką sukurė dievas, bent religijoje. Religija yra paistalas, kuriuo dauguma žmonių tiki.

Skerdžiasi dėl religijos, vieni kitiems savo tiesas bando įrodinėti. Vardan dievo vardo galime nužudyti milijardus kitatikių.

Jei į maldas atsakytų, tai būtų kitas reikalas, bet visos maldos lieka neatsakytos. Ir kai jau susergi religija, tuomet niekada nepasveiksi. Tu pats uždarai savo protą - niekas kitas. Nesidomėti kitais pasauliais ir kitomis religijomis yra siauro proto požymis. Todėl geriausia yra mesti visokius dievus ir kitokius įsitikinimus, bet ką aš čia kalbėsiu, net savo panai negaliu įrodyti, jog dievas neegzistuoja, o kai pasakai, kad ji siauraprotė - tuomet ji įsižeidžia ir išeina namo, vietoje to, kad paimtų ir pasidomėtu tuo ką sako kiti žmonės. Visa visata susikurė pati - tam tikrai nereikalingas dievas, kuris yra suasmeninamas ir paverčiamas vos ne žmogumi su super galiomis. Jei dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą - tai žmogus yra labai susireikšminęs.

Tikiuosi, kad mano blogo neskaito religingi žmonės, nes čia religingo nieko nėra.

Kaip tik noriu išmokyti žmones tikėti savimi, o ne kažkokiomis super galias turinčiomis sąvokomis. Aišku gali tikėti, bet nebūti religingas. Religija, tai konceptas skirtas valdyti žmones, kad šie neklausinėtų kodėl karalius gyvena pilyje, o mes visi trobose. Kuo mažiau klausimų keli, tuo laimingesnis esi - ar gi ne taip? Bet kai pradedi mąstyti ir būti kritiškas, tuomet supranti, kad tikėti paistalais yra nesąmonė, kuri nieko gero neduoda. Aišku religija nieko blogo nemoko. Padarai nuodemes ir po to eini atsiprašinėti lyg kam nors iš tikro rūpi. Kunigas, tai profesija, net ir dievo siųstas žmogus, kuris pats save išrinko uždirba pinigus, kad galėtų pavalgyti. Kodėl gi jo nemaitina kokia nors super energija, jei jis yra dievo siųstas?

Religijomis tiki nelaimingi žmonės, nes kai turi pinigų ir proto, tada tau dievo nereikia, nes viskas ir taip puikiai sekasi. Religija protingų kvailių išmislas, atsiprašau, kad taip išsireiškiau, bet kuo mažiau religingų žmonių tuo geriau gyventi. Tikiuosi, kad per ateinantį šimtmetį religija išnyks iš viso. Būtų mano laimė. Tada nebūtų siaurapročių žmonių.