Skaitmeninė kova su sistema ir standartais

2016-04-19

Kada žmonės būna vieningi?

Čia gavau klausimą iš skaitytojo: "kada žmonės būna vieningi?"

Tai pasakysiu tik tiek, kad žmonės būna vieningi tada, kai susiduria su kokia nors kritine problema, ar tai globalinis atšilimas arba ateivių invazija.

Esant ekstremalioms sąlygoms žmonės susivienija.

Kol žemėje viskas bus normaliai, tol žmonės nebus vieningi. Atsiras visokių teroristų ir kitokių agresorių. Žmonės yra kaip skruzdės, iš kiekvieno lizdo skruzdės kariauja, nors ir yra tos pačios rūšies, tačiau paskutinėmis mano žiniomis atsirado skruzdės, kurios nekariauja.

Taip pat bus ir su žmonėmis - ateis naujos kartos, kurios bus mažiau agresyvios, taip pat ir šalių valdovai. Be abejo karas bus, tik klausimas kada ir kas prieš ką. Karai nuolat vyksta. Žmonės kariauja dėl išgyvenimo.

Bet mano nuomone karai nėra reikalingi, bet tie musulmonai tai užknisa viską sprogdint. Ir viskas kyla dėl to, kad žmonės skirtinguose regionuose yra praplautomis smegenimis. Vieni alahu tiki, kiti dievu, nors alahas ir dievas yra tas pats. Tik kita kalba ir įsivaizduoji - kiek daug žmonių to nežino. Europiečiams ir Amerikiečiams, kai kuriems atrodo, kad allahas yra tik musulmonų dievas. Nors tai visiškai tas pats.

Pasaulyje yra begalė tiesų ir begalė kelių kaip sekti dievą, todėl galvoje susikuria nesąmonės nuo to fanatizmo. Vieni tokie fanatikai, kad pasiruošę susisprogdint vardan savo tikėjimo. Tai aišku yra durna, bet aš nesu musulmonas praplautomis smegenimis. Nesu teroristas - ne ten gimiau. Nors apie čigonus galiu pasakyt tą patį irgi kažkokie praplautomis smegenimis - vienas manęs vos nepapjovė senamiestyje - man žiauriai nuskilo. Po to laiko į senamiestį gert nevarau. Žiauriai pavojinga, tačiau kol tavęs niekas neužpuolė esi drąsus. Aš irgi toks buvau.

Religija yra nesąmonė, tačiau atsiranda žmonių, kurie tiki. Ir nuo to kyla visos problemos, nes yra žmonių, kurie kitatikių nemėgsta. Geriausia būt ateistu ir netikėt jokiais išgalvotais dievais. Nes jei yra dievas ir jis žino ateitį, tai reiškia, jog viskas yra suplanuota ir mes neturime laisvos valios.

Tačiau aš esu įsitikinęs, jog laisvą valią mes turime. Mes, aišku ne visi, sugebame atskirti kas yra blogai ir kas yra gerai. Taip savo gyvenimo kryptį ir pasirenkame. Galime daryti ką norime ir nedarome to, ko nenorime. Nors kartais atrodo, jog pasirinkimas yra labai ribotas. Labai ribotai mes galime realybę įtakoti, jei neturime jokių ypatingų gebėjimų.

Žmonės per visą savo istorija nebuvo tokie laisvi, kokie yra šiandien. Aišku dirbti reikia, bet tik tam, kad išgyventum. Visi darbai yra išgalvoti. Struktūra sukurta ir nieko čia nepakeisi, net ir norėdamas.

Kas liečia ateivius, tai pasakysiu, jog jų gal būt ir nėra. Kalbu apie intelektualiąją formą. Kokios nors bakterijos, tai be abejo gali būti. Nes dabar toks klausimas: kas pas ką pirmas atskris. Jei tarkim pas mus atskristų ateiviai, kurie yra intelektualesni nei mes, tai mes tiesiog taptume jų vergais. Būtume vieningi vergai, tačiau, kad jie užvaldytų mūsų pasaulį, tai reikėtų nemažai jų čia atsiųsti - nežinau koks erdvėlaivio dydis turėtų būti. O jei dar kokie nors su telepatinėmis galiomis. Tai išviso būtų žopa.

Pagal mane tai žmonės turėtų būti vieningi, jie iš dalies ir yra, tačiau ne visi. Kad visi vieningi būtų taip greičiausiai nebus niekada. Aš tuo labai abejoju. Nebent sakau atskris ateiviai. Guodžia tik tai, kad kol kas dar neatskrido. O tai reiškia, kad nėra tokių, kurie galėtų užvaldyti mūsų pasaulį ir nėra intelektualesnių nei mes. Nes blogiausiu atveju atsiųstų kokius nors robotus ar dronus, kurie čia tvarką padarytų. Gal mes būsime pirmi, kurie sukurs super intelektą ir jei mes pirmi, tai drąsiai galime teigti, jog mes esame visatoje protingiausia rūšis. Bet tai kalba su daug abejonių, nes visata nežmoniško dydžio, kas iš to, kad kažkur ten yra protingesnė rūšis - jei susisiekti su ja apart radijo bangų negalima, nes atstumai yra labai dideli. Šviesmetis, tai atstumas kurį šviesa keliauja metus ir kol kas mes už šviesą nieko greičiau neatradome ir iki šviesos greičio dar nesukūrėme nieko. Klausimas ar tai išvis yra įmanoma, bet tai išsiaiškint turės mokslininkai, nes aš tikrai toks nesu.