Skaitmeninė kova su sistema ir standartais

2016-03-12

Religija - what?

Po tiek daug metų gyvenimo šioje žemėje žmonės dar nesusitarė kas yra, o kas nėra dievas.

Religijų visokių milijonas ir tai niekaip nepaaiškina Dievo egzistavimo.

Man atrodo, jog visos religijos yra mėšlo krūva, nes apie vieną visiems žinomą dalyką negali susitart ir konkretaus apibrėžimo sumest. Juk apie gravitaciją nėra parašyta milijono knygų, kur visi skirtingai įvardija gravitacija. Ne, juk vienas dalykas - vienas apibrėžimas.

Aišku religijos nieko blogo nemoko, bet žinai, kai pradedi iš namų nešt pinigus ir aukoti savo bažnyčiai - tai jau per daug. Visos jos yra sektos, kuriuose vienaip ar kitaip yra garbinama tai, kas visiškai neegzistuoja. Dievas taip gerai užsislėpęs, jog jo egzistencijos nei paneigsi, nei įrodysi.

Aš pats nesu religingas, bet apmaudu žiūrėti į savo moterį, kuri yra religinga iki ausų - perka ten tuos kryželius, žiedukus ir apyrankes, kuriuose simbolizuojamas jėzus ir kita dievybė. Kitoje religijoje, kitokius šudukus pirktų.

Aišku tikėjimas nieko bendro su religija neturi - gali sau tikėti dievu, bet iš to ką aš mačiau iki šiol, tai labai abejoju, jog tas dievas egzistuoja. Jei būtų dievas, kuris žmogui sukūrė viską, tai kam tos visos galaktikos ir kiti visatos horizontai? Kam tos ligos ir kiti dalykai? Juk jei žmogų taip myli, tai kam jam duoda kančią per gyvenimą? Nu jei yra dievas, tai turi būti ir velnias - ane?

Tie, kas tiki - visada bandys visaip įrodyti, jog dievas egzistuoja. Tie, kas netiki - bandys paneigti jo egzistavimą. Tai yra normalu, bet niekas nepakeis tiesos. Tiesos negalima nei įrodyti, nei paneigti. Bus kaip bus ir koks skirtumas kur tu keliausi po mirties? Garantuoju, jog jokio rojaus ir jokio pragaro nėra ir tai yra žmonijos išmislas. Geriausiu atveju atgimsi į kitą rolę ir tiek.

Religingam žmogui mano šitos sapalionės pasirodys labai apgailėtinos, bet būti religingu išvis yra apgailėtina.