Skaitmeninė kova su sistema ir standartais

2016-03-13

55

Šiza tai tokia liga, kur žmogui nieko neskauda, kaip tik esant psichozės priepuoliui ištinka euforija.

Tipinis žmogus, kuris neserga jokiomis ligomis euforijos patirti negali, nes euforija irgi yra smegenų gliukas.